www.zlatnajesen.com

USLUGE - Prijem u dom

Za smještaj i boravak u ustanovi obezbjeđeno je sledeće:

– 24 sata dnevno nadzor njegovatelja i medicinkog osoblja
– Topli obroci po određenim standardima Dvokrevetne i jednokrevetne sobe
– Lijep dnevni boravak sa izlazom na terasu i zelenu površinu, kao i staza za šetnju
– Ljekarska posjeta
– Fizioterapeutske usluge
– Usluge frizera
– Usluge vešeraj
– Usluge kuhinje

Prijem u dom

Postipak prijema i uvrštavanja na listu korisnika pokreće se podnošenjem zahtjeva od strane zainteresovanog kandidata.

Uz zahtjev za prijem za smještaj u Starački dom priložiti:

-Ljekarsko uvjerenje
-Nalaz neuropsihijatra i potvrda ljekra da ne boluje od zarazne bolesti
-Poslednji ček od penzije (u slučaju da je osoba penzioner)
-Zdravstvenu knjižicu
-Izjavu o prihvatanju obaveze plaćanja troškova prilaže korisnik ili staratelj

Kontraindikacija za prijem

1.Zarazno oboljenje
2.Asocijalno ponašanje
3.Alkoholizam
4.Ponovni prijem lica, koje je zbog kršenja odredbi Pravilinika o kućnom redu već jednom izgubio status usluga Doma

Adresa

P.U. Starački dom "Zlatna Jesen" Prvomajska 51A, 79260 Sanski Most

E-Mail

zlatnajesen@bih.net.ba

Administracija

Tičević Dženana
061-182-685

Informacije

Zdravstveno stanje štićenika
Nezirević Hava: 061-612-931