O nama

Zlatna Jesen u Vašem domu…

www.zlatnajesen.com

Predgovor

„Zlatna jesen“ je ustanova stacionarnog tipa namjenjena starijim osobama. Ovdje su smještene uglavnom starije osobe kojima je neophodna njega i pomoć. Dom za stare „Zlatna jesen“ je privatna ustanova u vlasništvu Centra „Fenix“ i kao takva nadopunjava socijalni angažman našeg Centra u brizi za starim ljudima. Dom za stare je dobro uvezan sa ostalim ponudama u Centru „ Fenix“ , a povodi ih orjentir dobrobit, potrebe i pružanje neophodne pomoći starim osobama.

Ciljevi

Mi cijenimo ljudsko dostojanstvo. Osobama prilazimo sa poštovanjem, neovisno o njihovom porijeklu i vjeroispovjesti, i neovisno o tjelesnim, duševnim ili duhovnim smetnjama.

Respektujemo / poštujemo pravo starijih osoba na sopstveni identitet i samoodlučivanje. Pružamo im mogućnost da svoj život koliko god je moguće sami organizuju.

Pomažemo starijim osobama da održavaju i unapređuju svoju samostalnost koliko god je to moguće. Mi se pri tome orjenišemo na njihove prisutne resurse.

Rehabilitacija i aktivacija nam stoje ispred njege i posluživanja.

Gradimo životni kvalitet starijim osobama zajedno s njima. Orjentišemo se prema njihovim sposobnostima, mogućnostima i željama.

Poštujemo njihovu individualnost i čuvamo njihovu privatnost i intimnost.
Mi u naš rad uključujemo dosadašnji život i socijalnu sredinu osobe. Zbog toga su nam srodnici i porodica stanara važni partneri.

Mi unaprjeđujemo komunikaciju i omogućujemo osobama sudjelovanje u društvenom životu.Gradimo atmosferu povjerenja i sigurnosti i pomažemo da se naša kuća obrazuje u prostor za život i rad.

Gradimo atmosferu koja omogućuje dostojanstveno praćenje i izgradnju zadnje faze života.

27 radnika 24 sata brine se o 51 osobi. Mi smo specijalizovani da pružamo potpunu medicinsku skrb i naravno svu njegu koja je potrebna jednoj staroj, bespomoćnoj osobi.