Novosti

Na osnovu člana 38. Pravila Privatne ustanove socijalne zaštite za odrasle i stare osobe - Starački dom "Zlatna jesen" Sanski Most, direktorica istoimene ustanove objavljuje:logo

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta - medicinska sestra/tehničar
u P.U. Starački dom "Zlatna Jesen" - 2 izvršioca

Uz prijavu na Javni konkurs sa kraćom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti :
-    Diploma o stečenoj stručnoj spremi
-    Izvod iz matične knjige rođenih
-    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu


Navedeni dokumenti u prijavi trebaju biti kopije.
Dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidati sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova mogu se javiti u prostorije P.U. Starački dom „Zlatna jesen“ , Prvomajska 51 a, Sanski Most svakim radnim danom od 10.00-14.00h.
Konkurs ostaje otvoren do popunjenja mjesta.
Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće pozvani na intervju.

Direktorica
Emina Šehić                           

S5 Box