Novosti

Zbog velikih potreba i zainteresiranih za smještaj u našem domu, odlučili smo se na proširenje smještajnih kapaciteta. Od jula mjeseca, planirana je dogradnja sprata u kojem će biti osigurano dodatnih 30 mjesta, sa svim pratećim infrastrukturnim uređenjem: jednokrevente sobe, dnevni boravaka sa restoranom, soba za slobodne aktivnosti, soba za fizioterapiju, sestrinska soba i soba za preglede te kancelarija menadžmenta. Naravno zbog spratnosti i specifičnosti naših stanara biće ugrađen i lift.

Sve informacije i naravno rezervacije možete dobiti  lično u prostorijama menadžmenta ili na naše gore navedene telefone i Email adresu.

S5 Box