Aktuelno

posjetastudenata4U ponedjeljak 18. aprila Centar „Fenix“ je bio domaćin posjeti studenata Visoke zdravstvene škole iz Bihaća. Cilj ove radne posjete je bio da se studenti bolje upoznaju sa radom i aktivnostima centra Fenix. U okviru posjete studenti su obišli prostorije narodne kuhinje gdje su imali priliku da vide kako izgleda redovno sedmično druženje korisnika. Studenti su posjetili i naše najmlađe u igraonici „Leptirići“ i prisustvovali kreativnim aktivnostima koje su bile u toku. Naša viša medicinska sestra, Emina Majdankić je studentima u okviru predavanja detaljno predstavila aktivnosti, koje se provode u okviru projekta „Inovativne njege majke i djeteta“, što predstavlja jednu od aktivnosti po kojima je naš centar jedinstven i prepoznat.

Posjeta plastenicima i vanjskim obradivim površinama je bila posebno značajna za studente smjera sanitarno inžinjerstvo na Visokoj zdravstvenoj školi.

Studentima je bilo zanimljivo i veselo u posjeti staračkom domu „Zlatna jesen“ čiji su se korisnici posebno obradovali ovoj posjeti, a nekim studentima je ovo bila prva posjeta staračkom domu. Stanari doma su izrazili veliko oduševljenje, te su tako studenti dočekani sa pjesmom kojoj su se i sami pridružili.

Nadamo se da je studentima ova posjeta bila od koristi i da će im pomoći da lakše stvore sliku o poslu s kojim bi se mogli baviti u budućnosti.

Zahvaljujemo se na posjeti i ukazanom interesovanju, te posebno na inicijativi njihovih profesora mr.sc.Seni Družići Belsadu Selimoviću, te dekanu doc. dr. Huski Jukiću, koji je omogućio dolazak studenata.

S5 Box