Aktuelno

Dragi naši potencijalni korisnici, kontaktirajući sa vama došli smo do saznanja da mnogi od vas koji žive u inostranstvu i na teritoriji Entiteta Republika Srpska nemate tačnih informacija vezanih za smještaj na području logoFederacije te ovom prilikom želimo da vas informišemo o sledećem:


1.    Kod prijema korisnika sa područja drugog Entiteta ili opštine, potpisivanjem ugovora sa našom ustanovom i smještajem, naša administrativna služba za vas odradi i neke vrlo važne administrativne postupke.
2.    Prijava boravka i vađenja Lične karte
3.    Kada ste dobili ličnu kartu sa  vašom novom adresom službenim putem informišemo Penziono invalidski fond kako bi ste vašu Penziju dobijali na vašu adresu ili Žiro račun. Potom vam prebacujemo zdravstveno osiguranje kako bi ste imali pravo na liječenje i lijekove.
4.    Ovisno o kategoriji invalidnosti i zdravstvenom stanju a na zahtjev porodice odrađujemo i zahtjeve za razne vidove novčane pomoći kao što su kategorije invalidnosti i tuđa njegua zajedno u saradnji sa Centrom za socijalni rad.
5.    Takođe ovisno o potrebi , a na osnovu liječničkog nalaza obrađujemo i zahtjev za dobijanje pelena za odrasle preko Zavoda za zdravstveno osiguranje.
6.    Odvoženje i praćenje korisnika na sve specijalističke preglede koji se upute od strane porodičnog doktora.

 

Sve ove gore navedene usluge su uračunate u ugovorom  dogovorenu cijenu usluga.

S5 Box