Cijene gore navedenih usluga su na mjesečnoj osnovi.

U cijenu nije uključena nedjelja, posjete i boravak nedjeljom se plaćaju dodatno.

 ................................................

 POJEDINAČNE USLUGE